Vapendirektivet

Interpellation 2015/16:542 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt uppgifter i Enköpings-Posten och flera andra medier driver regeringen en mer restriktiv linje i EU-parlamentet när det gäller vapendirektivet än vad den har kommunicerat i riksdagen. Det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen innebar bland annat att flera halvautomatiska vapen skulle bli förbjudna, vilket motiverades med att det skulle minska risken för illegala aktiviteter. Förslaget kritiserades hårt från många håll. De svenska remissinstanserna var överlag kritiska och påminde exempelvis om bristen på samband mellan lagliga vapen och kriminell aktivitet samt om det civila skyttets betydelse för det svenska totalförsvarets förmåga.

Enligt läckta protokoll och dokument föreslår ministerrådet att vapendirektivet ska förändras bland annat så att alla halvautomater med löstagbara magasin blir otillåtna. Det ska även finnas ett svenskt förslag om förbud på EU-nivå mot alla på marknaden förekommande gevär för jakt- eller sportskytte som är halvautomatiska. Dessutom förefaller Sverige inte ha motsatt sig ett nytt förslag som förbjuder alla på marknaden förekommande pistoler som är halvautomatiska. Detta går emot riksdagens vilja.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

  1. Är det statsrådets och regeringens avsikt att i EU driva en linje som är mer restriktiv än den som regeringen har mandat från riksdagen att driva?
  2. Om medieuppgifterna och protokollen är korrekta, vilket ansvar har statsrådet för att det ovan nämnda har skett? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-11 Överlämnad: 2016-04-12 Anmäld: 2016-04-13 Svarsdatum: 2016-04-22 Sista svarsdatum: 2016-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)