Vägen till ett hållbart arbetsliv

Interpellation 2012/13:205 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 17 januari

Interpellation

2012/13:205 Vägen till ett hållbart arbetsliv

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Sverige är sämst i Norden med en arbetsmiljöinspektör per 16 000 anställda. Det är klart under EU-direktivet.

En gång var Sverige världsbäst på arbetsmiljö. Företagen visste att en inspektör kunde dyka upp för att kontrollera arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. Fram till 2006 gjordes varje år 40 000 tillsynsbesök av drygt 360 inspektörer. Det fanns ett väl upparbetad samverkan mellan regionala skyddsombud eller lokala skyddsombud och arbetsmiljöinspektörerna.

Det var då det!

Nu har regeringen tvingat Arbetsmiljöverket att säga upp inspektörer som lett till färre kontroller av dåliga arbetsmiljöer, mindre tid till samverkan med skyddsombud och lättare för oseriösa arbetsgivare att strunta i krav på bättre arbetsmiljö för de anställda. Tilläggas ska också att regeringen slaktade Arbetslivsforskningen med argumentet att minska byråkratin!

I dag jobbar enbart 260 inspektörer med att kontrollera arbetsmiljöerna i Sverige. Det betyder att Sverige inte lever upp till FN-organet ILO:s standard för vad som anses vara ett minimum för att säkra arbetsmiljön ute i företagen. Enligt ILO ska det finnas en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. I Sverige finns det endast 0,6 inspektörer per 10 000 anställda i dag. Motsvarande siffra i Norge är 1,85 och i Danmark 1,78.

Men det tycks ändå vara för många inspektörer i Sverige enligt regeringen!

Arbetsmiljöverket får endast återbesätta 40 procent av pensionsavgångarna. I praktiken innebär det att tre inspektörer måste sluta för att nya ska få anställas! Med andra ord blir antalet inspektörer sakta men säkert färre.

Mina frågor till ansvarigt statsråd, arbetsmarknadsminister Engström, är:

Menar statsrådet och regeringen att åstadkomma ett mer hållbart arbetsliv och bättre arbetsmiljö med färre arbetsmiljöinspektörer?

På vilket sätt ska Arbetsmiljöverket nå bättre resultat i sitt nationella uppdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-17 Anmäld: 2013-01-17 Svar fördröjt anmält: 2013-01-29 Besvarad: 2013-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (24 anföranden)