Utvärdering av sjöfyllerilagen

Interpellation 2016/17:229 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2010 ändrades sjölagen, och gränsen för sjöfylleri sattes till 0,2 promille. Förändringen genomfördes för att minska olyckor och dödsfall på sjön. Lagstiftningen ifrågasattes kraftigt av flera intresseorganisationer för fritidsbåtslivet, till exempel Svenska Båtunionen som representerar ca 90 procent av alla båtklubbar, Kryssarklubben och Sweboat.

Lagen har nu varit i kraft i sex år, och det är därför rimligt att göra en utvärdering som kan visa om lagen haft någon effekt och hur mycket resurser som krävs av polis och rättsväsen för att kontrollera att lagen efterlevs.

Därför vill jag fråga justitie-och migrationsminister Morgan Johansson:

 

På vilket sätt tänker ministern utvärdera sjöfyllerilagen, så att vi kan få veta om lagen haft någon effekt och hur mycket resurser som krävts av polisen och rättsväsendet för att kontrollera att lagen efterlevs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-01-16 Överlämnad: 2017-01-16 Anmäld: 2017-01-17 Sista svarsdatum: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)