Tvärbanan Arvidsjaur--Jörn

Interpellation 2012/13:307 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 4 mars

Interpellation

2012/13:307 Tvärbanan Arvidsjaur–Jörn

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Under en längre tid har det inte drivits någon järnvägstrafik på tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. Banan har dessutom vid några vägpassager tagits bort. Nu visar det sig att det finns ett stort intresse från skogsindustrin och biltestverksamheten i Arvidsjaur, Arjeplog med omnejd att kunna frakta gods på ett mer miljövänligt sätt. Då är järnvägen det man efterfrågar. Det spår som finns i dag mellan Inlandsbanan och Norra stambanan skulle då med fördel kunna sättas i stånd igen för att svara mot detta behov.

Jag vill därför fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Hur kan statsrådet medverka till att tvärbanan Arvidsjaur–Jörn åter öppnas för trafik?

Avser statsrådet att ta sådana initiativ?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-04 Anmäld: 2013-03-04 Svar fördröjt anmält: 2013-03-14 Sista svarsdatum: 2013-03-18 Besvarad: 2013-03-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.