Turkiets invasion av Afrin

Interpellation 2017/18:352 av Jonas Sjöstedt (V)

av Jonas Sjöstedt (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Turkiet har anfallit den syriska regionen Afrin. Detta har skett helt oprovocerat och utan stöd i folkrätten. Civilbefolkningen lider svårt när turkiskt stridsflyg bombar byar, städer och flyktingläger. Många av dödsoffren är civila, och bland dem finns många barn. Den humanitära situationen förvärras snabbt.

De organisationer som styr Afrin, inte minst de kurddominerade styrkorna, har gjort helt avgörande insatser för att bekämpa terrorgruppen IS. Detta samtidigt som Natolandet Turkiet alltid har sett det som viktigare att bekämpa kurdernas strävan efter frihet än att bekämpa IS terror. I de befriade områdena i norra Syrien, där Afrin ingår, strävar man efter att olika befolkningsgrupper ska kunna leva tillsammans, och stora framsteg har gjorts vad gäller kvinnors rättigheter.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

1) Är ministern beredd att tydligt fördöma Turkiets angrepp på Afrin? 

2) Är ministern och regeringen redo att agera inom EU och FN för att samla stöd för krav på att Turkiets styrkor omedelbart ska lämna området? 

3) På vilket sätt kommer ministern och regeringen att agera för att öka det humanitära stödet till Afrins befolkning och de flyktingar som fått sin tillflykt där?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-31 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-06 Sista svarsdatum: 2018-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)