Trafikverkets planer för E45 genom Sveg

Interpellation 2017/18:446 av Beatrice Ask (M)

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018–2029 innehåller ett projekt avseende E45 Rengsjön–Älvros. Det innebär enkelt uttryckt att vägen i fortsättningen inte går genom centralorten Sveg. Detta skulle få stora konsekvenser för näringslivet på orten men innebär också försämringar för turistdestinationer som Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Lofsdalen, Ramundberget och Vemdalen. Kort sagt riskeras både service och viktiga arbetstillfällen i landskapet.

Enligt Härjedalens kommun omsatte besöksnäringen 2015 drygt 1,6 miljarder kronor och sysselsatte ca 2 000 årsarbetskrafter. Det säger sig självt att detta är betydelsefullt för utvecklingen i denna del av landet. Dessvärre har konsekvenserna för Härjedalens kommun och dess invånare inte lagts in i de bedömningar som Trafikverket gör.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsråd Tomas Eneroth följande:

 

1. Anser statsrådet att väginvesteringar ska göras utifrån en helhetsbedömning där också konsekvenserna för samhällen och företag inkluderas?

2. Kommer statsrådet att lyssna på de synpunkter som det lokala näringslivet och Härjedalens kommun framfört vad gäller E45 framöver?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-22 Överlämnad: 2018-03-22 Anmäld: 2018-03-23 Svarsdatum: 2018-04-10 Sista svarsdatum: 2018-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)