Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

Interpellation 2015/16:408 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I början av december interpellerade jag infrastrukturminister Anna Johansson med anledning av riksdagens tillkännagivande till regeringen om alkobommar i landets hamnar. Statsrådet sa då att regeringen har gett Trafikverket ett tydligt uppdrag och att den arbetar på att ta fram ett beslut med anledning av Trafikverkets svar. Jag, och säkert många med mig, är intresserad av att höra hur långt statsrådet har kommit i det här arbetet. Varje dag rullar tusentals bilar av färjor i svenska hamnar, och vi vet av erfarenhet att ungefär en av 500 förare kör rattfull. Alkobommarna är ett effektivt sätt att förhindra rattonykterhet och ju förr regeringen tillser att bommarna kommer upp desto bättre.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att alkobommarna som riksdagen har tillkännagett regeringen om installeras?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att så få rattonyktra bilförare som möjligt kommer ut i trafiken innan bommarna är uppsatta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2016-02-15 Inlämnad: 2016-02-15 Anmäld: 2016-02-23 Sista svarsdatum: 2016-03-07 Besvarad: 2016-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)