Tävlingsdjurskydd

Interpellation 2007/08:740 av Ehn, Tina (mp)

av Ehn, Tina (mp)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:740 Tävlingsdjurskydd

av Tina Ehn (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Djurskyddet i Sverige är en viktig fråga för de flesta människor; vad som är ett bra djurskydd diskuteras ofta och gränserna är uppenbart olika för olika djurslag och för olika verksamheter.

Att ha djur enbart för sällskap och där motivera ett gott djurskydd är lättare att acceptera, även om det uppstår problem och brister även här ibland. Men när vi håller djur för ett ekonomiskt vinnande uppstår en konflikt mellan djurskydd och möjligheten av en maximerad vinst. Ofta är intresset av djur och stimulansen av att arbeta med djur, av att också kunna få en vinst från djur, en mix av intressen.

I denna interpellation tänkte jag fokusera på hästar och speciellt vid och omkring tävlingsdjurskyddet, speciellt i samband med travsport.

Med jämna mellanrum kan man i medierna läsa om hästar som i samband med lopp på travbanan tvingats kapitulera av olika orsaker. Ibland har man sett bilder och kunnat läsa om trötta hästar med blod runt näsborrarna som kommit i mål. Skador i munnen på grund av bettverkan sägs vara ett utbrett problem. Flera utländska rapporter vittnar om att tävlingshästar lider av magsår. Detta är bara några av de exempel som uppmärksammats.

Att tävlingshästar drivs av att göra sitt bästa är väl ganska självklart, och att de som driver på också vill göra sitt bästa är kanske lika självklart, men var går gränsen för en maximerad prestation och en fara för hälsan? I denna verksamhet behöver banveterinärerna ha en tung och stor makt att avgöra när och om hästar ska delta eller ej.

Eftersom stora belopp av det som genereras inom trav och galopp hamnar som intäkter till staten måste det övergripande ansvaret också finnas i statens intressen.

Banveterinärerna är anställda av staten för att se till att djurskyddslagen efterlevs, en arbetsinstruktion är utfärdad men gjordes under tid som nu är passerad. Mycket händer inom hästsporten; frågan är om djurskyddet hinner med i utvecklingen. Något som bör ingå när staten skriver nytt avtal med sporten är att ställa krav på ett modernt och bra djurskydd. I takt med att sporten professionaliseras bör djurskyddet gå samma väg.

Avtalet mellan staten och sporten ska omförhandlas i slutet av juni 2008. I detta kommande avtal bör väl även finnas ett uttalat krav på ett framsynt och starkt djurskydd.

Med anledning av det nya avtalet vill jag fråga ministern:

Avser ministern att verka för ett krav på starkt djurskydd inom detta avtal?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-23 Sista svarsdatum: 2008-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.