Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran

Interpellation 2016/17:162 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

När Irans utrikesminister Javad Zarif besökte Stockholm den 1 juni kom Sveriges regering överens med den iranska regimen att inleda en strukturerad politisk dialog. Enligt utrikesminister Margot Wallström är mänskliga rättigheter en del av denna dialog. Utrikesministern har i ett skriftligt svar till mig klargjort att regeringen under dessa möten kommer att fortsätta uppmärksamma övergrepp i frågor som rör religions- och övertygelsefriheter.

Med tanke på att Iran leds av en världens mest brutala och därtill kvinnofientliga regimer finns få gemensamma nämnare med världens enda feministiska regering. Kvinnor stenas till döds i Iran. Faktum är att samma månad som näringsminister Mikael Damberg besökte Iran förra året dömdes en kvinna till stening i landet. Enligt utrikesminister Margot Wallström togs frågan om mänskliga rättigheter upp i samband med Dambergs besök.

Sedan revolutionen 1979 har kristna ofta anhållits och åtalats för hot mot den nationella säkerheten eller för spionage. Under sommaren har iranier som konverterat till kristendom fängslats. I Sverige finns oroliga anhöriga som nu sätter sitt hopp till att den svenska regeringen ska leva upp till utrikesministerns utfästelser.

Mot den bakgrunden vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

  • Är det utrikesministerns bedömning att påtalanden som görs i den strukturerade dialogen skiljer sig från påtalanden som görs i samband med bilaterala besök? Vilken är i så fall skillnaden?
  • På vilken nivå är det utrikesministerns avsikt att den strukturerade dialogen ska föras?
  • Kommer utrikesministern verka för att Sverige under dialogen ska söka samråd med oppositionella iranska grupper eller vända sig till exiliranier som arbetar för mänskliga rättigheter och som själva inte kan komma till tals med den iranska regimen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-21 Överlämnad: 2016-11-29 Anmäld: 2016-11-30 Sista svarsdatum: 2016-12-14 Svarsdatum: 2017-01-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)