Svensk livsmedelsproduktion

Interpellation 2012/13:405 av Löfstrand, Johan (S)

av Löfstrand, Johan (S)

den 6 maj

Interpellation

2012/13:405 Svensk livsmedelsproduktion

av Johan Löfstrand (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den svenska arbetslösheten når rekordnivåer. Sverige är ett land med högre arbetslöshet än alla jämförbara länder. Därför är åtgärder inom alla sektorer viktiga för att säkra den svenska konkurrenskraften.

Inom livsmedelssektorn, lantbruk och livsmedelsindustri, är konsumenternas förtroende för maten grundläggande. Kan de inte lita på produkterna faller konkurrenskraften och jobben i Sverige. Därför är det extra väsentligt att säkerställa att maten håller den kvalitet som vi konsumenter kräver.

Även ett bra djurskydd är en grund för konsumenternas tillit.

Ytterst är det regeringen som är ansvarig för de regler som säkrar förtroendet för våra livsmedel och därmed jobben. Vi har den senaste tiden sett allt fler medieuppgifter som urholkar förtroendet. Det har varit påstådda djurskyddsproblem vid kalkonuppfödning, bedrägerier och kringgående av regler (till exempel hästköttsskandalen) samt upptäckten av farliga virus i maten (hepatitvirus i bär).

Det torde vara klart för regeringen och landsbygdsministern att det nu krävs politiska åtgärder för att säkra förtroendet för maten.

Vilka skärpta regler, ökade krav på märkning eller bättre tillsyn ämnar landsbygdsministern föreslå i Sverige för att säkra tilliten till våra egenproducerade livsmedel och därmed till jobben i livsmedelssektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-06 Anmäld: 2013-05-13 Besvarad: 2013-05-21 Sista svarsdatum: 2013-05-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.