Svensk Exportkredit

Interpellation 2012/13:157 av Persson, Kent (V)

av Persson, Kent (V)

den 27 november

Interpellation

2012/13:157 Svensk Exportkredit

av Kent Persson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Tidningen Dagens Industri rapporterade den 23 november 2012 om anmärkningsvärda omständigheter kopplade till Svensk Exportkredit. Frun till chefen för riskkontrollen på Svensk Exportkredit äger företaget Encyclia Consulting som bedriver konsultverksamhet inom bank- och finansbranschen. Detta företag, där för övrigt chefen för riskkontrollen på Svensk Exportkredit sitter som suppleant och firmatecknare, har konsultavtal med Svensk Exportkredit som ger familjen miljoninkomster. Detta förhållande kan naturligtvis leda till betydande intressekonflikter.

Vidare har det framkommit att två toppchefer inom Svensk Exportkredit under de senaste två åren fått hela 27 miljoner kronor i ersättningar i form av lön och pensioner. Bland annat fick de vardera 3 miljoner kronor som en sorts kompensation när de gick från förmånsbestämd till premiebestämd pension. Den extra pensionen innebär att de har fått större pensionsavsättningar än de 30 procent av den fasta lönen som är statens riktlinje för maximal pensionsavsättning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att komma till rätta med ovan nämnda missförhållanden inom Svensk Exportkredit?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-11-27 Inlämnad: 2012-11-27 Svar fördröjt anmält: 2012-12-10 Besvarad: 2012-12-20
Debatt (12 anföranden)