svarttaxiverksamhet

Interpellation 2002/03:200 av Sellén, Birgitta (c)

av Sellén, Birgitta (c)

den 21 februari

Interpellation 2002/03:200

av Birgitta Sellén (c) till justitieminister Thomas Bodström om svarttaxiverksamhet

  • En ensam, berusad kvinna misshandlades av svarttaxichaufför
  • 35-åring slogs ned när han skulle betala svarttaxi. Kontot länsades sedan på 14 000 kr
  • Kvinna i 40-årsåldern våldtogs i samband med svarttaxifärd
  • Hotad med bajonett tvingades 25-åring ta ut 5 000 och ge svarttaxichaufför
  • Två flickor, 14 och 16 år gamla, blev utsatta för övergrepp och rånade av svarttaxichaufför.
  • Under pistolhot tvingas svarttaxikund lämna ifrån sig nycklar och kontokort @ hittar sedan sitt hem fullständigt länsat.

Ovanstående rubriker står att läsa i olika tidningar runtom i landet. Svarttaxiverksamheten har ökat kraftigt i Sverige och polisen för en svår kamp för att försöka få stopp på brotten kring svarttaxibilarna.

Poliserna säger: Vi försöker störa i den utsträckning vi kan, men skulle vi sätta av alla resurser som krävs så har vi inte poliser till något annat.

Enligt en undersökning som Taxiförbundet gjorde 2001 så fanns då ca 1 000 svarttaxibilar i landet. Den siffran har knappast blivit lägre.

Det är en ojämn kamp som taxichaufförer med yrkestrafiktillstånd för mot de svarttaxichaufförer som struntar i regler, ofta saknar körkort och som på intet sätt lever upp till Vägverkets krav för att få köra taxi.

Av de chaufförer som kör svarttaxi är en väldigt stor del känd av polisen. De är kända för grova brott av olika slag. Väldigt många har varit dömda för våldsbrott.

Vad händer när en svarttaxichaufför blir tagen av polisen?

Utredningsarbetet är ofta ganska lönlöst eftersom domstolsväsendets praxis när det gäller bestraffningar är alldeles för lindriga. Nyligen föll en dom som gav svarttaxichauffören 60 dagsböter á 30 kr. Det är en väldigt låg ersättning och chauffören kan köra in den summan på några timmar. Ännu har ingen frihetsberövats trots att det kom en lag 1998 om att man kan dömas till upp till ett års fängelse. I början av februari 2003 togs en chaufför i Stockholm som tidigare dömts till 6 000 kr i böter. Det blir intressant att följa det fallet och se om ett avskräckande frihetsberövande kan bli domen.

Även om denne chaufför får ett strängt straff så löser man inte svarttaxiverksamheten i landet.

Det behövs klarare regler i lagen för att kunna lämna rapporter som kan leda till att få någon dömd i rätten. Ofta tar brottsoffren tillbaka sin anmälan, eftersom de riskerar repressalier från svarttaxichauffören eller hans kompisar.

Polisens vädjan till befolkningen att inte åka svarttaxi når inte fram till alla. Vad kan då göras för att få slut på problemet?

Ett sätt kan vara att som i Norge införa en lag som säger att det är olagligt att "ragga" kunder om man inte har yrkestrafiktillstånd.

Min fråga till justitieministern lyder:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta gällande problemet svarttaxi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-02-21 Anmäld: 2003-02-21 Besvarad: 2003-03-14 Sista svarsdatum: 2003-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)