Stulen identitet

Interpellation 2011/12:446 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 29 augusti

Interpellation

2011/12:446 Stulen identitet

av Monica Green (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den tekniska utvecklingen är fantastisk och skapar ett enormt mervärde för oss alla. Det finns all anledning att bejaka denna utveckling och dra nytta av de fördelar som kommer med ett globalt kommunikationssamhälle som bryter nationsgränser och skapar nya kulturella arenor och marknader.

Vi lever alltmer våra liv genom nätet. Men i samband med det förflyttas även brotten dit.

Identitetsstölder har blivit ett jätteproblem, och bedrägerier är numera den fjärde vanligaste typen av brott i Sverige efter brott som snatteri och skadegörelse. Ökningen av dessa typer av brott är lavinartad och mörkertalet är mycket stort.

Allt fler får sina personuppgifter stulna av bedragare som köper varor eller söker krediter under falskt namn.

Ofta börjar bedrägerier med att någon får en ID-handling stulen eller utsätts för poststöld. Bedrägerierna upptäcks när det kommer okända räkningar eller återbetalningskrav, eller en kopia på en kreditupplysning utan att man har sökt någon kredit.

Ett annat stort problem är kapade konton inom sociala medier. Det kan tyckas harmlöst att bryta sig in i någon annans Facebook- eller Twitter-konto, men kan få förödande konsekvenser för den drabbade personen.

Vad avser justitieministern att göra för att hindra stulna identiteter?

Vad avser justitieministern att göra för att konsumenter ska känna trygghet i samband med internethandel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-08-29 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)