Stockholmsregionens utveckling

Interpellation 2013/14:403 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 2 april

Interpellation

2013/14:403 Stockholmsregionens utveckling

av Börje Vestlund (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Stockholmsregionen är tillväxtmotor för hela Sverige. Inte minst gäller detta att tillväxten är högre, antalet egna företagare högt och det finns dessutom en stor efterfrågan på arbetskraft. Enligt olika beräkningar kommer regionen att växa med 500 000 personer fram till 2030. Behovet av ny arbetskraft kommer att vara stor, inte minst gäller detta arbetskraftsinvandrare.

Men det finns också orosmoln. Det handlar om brist på bostäder, behov av infrastruktur främst till kollektivtrafik, men också brist på utbildningsplatser på högskolor och universitet. Den goda tillväxten kan komma av sig på grund av bland annat dessa brister. Stockholms Handelskammare brukar påpeka dessa problem i olika rapporter. Stockholm konkurrerar sällan med andra regioner i landet om företagsetableringar, det är oftast med andra huvudstäder och tillväxtregioner i främst Europa. En annan oroande faktor har också framkommit med tiden och det är att huvudkontorens vilja att lämna Stockholm och Sverige ökar. Detta är mycket oroande då vi vet att även andra viktiga verksamheter också kan lämna landet. Ett exempel på detta är att Astras huvudkontor för ett antal år sedan lämnade Södertälje, och för ett par år sedan flyttades forskningsavdelningen i detta fall till USA. Det finns mycket att glädja sig åt i huvudstadsregionen, men det finns en del mörka moln på himlen.

Jag har följande fråga:

Vad avser näringsministern att göra för att underlätta för en god tillväxt i Stockholmsregionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-04-02 Anmäld: 2014-04-03 Besvarad: 2014-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)