Statsbidrag till assistanshundar

Interpellation 2013/14:64 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 24 oktober

Interpellation

2013/14:64 Statsbidrag till assistanshundar

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Hunden har ju sedan lång tid visat sig vara ett ovärderligt redskap för synskadade och blinda att klara sin vardag. Under senare år har också hunden visat sig kunna assistera andra personer med funktionsnedsättning. Det kan vara personer med nedsatt rörelseförmåga som behöver hjälp med att ta upp och hämta saker. Det kan vara personer med diabetes där hunden redan på förhand kan känna av ett insulinfall. Även personer med epilepsi kan få hjälp av hundar att känna av att ett epileptiskt anfall är på gång – ibland en stund innan personen med epilepsi själv känner det.

Sedan lång tid har statsbidrag utgått för att utbilda ledhundar. Något motsvarande finns inte för assistanshundar.

Jag har följande fråga:

Kan barn- och äldreministern överväga att införa ett sådant statsbidrag för assistanshundar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-24 Svar fördröjt anmält: 2013-11-04 Sista svarsdatum: 2013-11-14 Besvarad: 2013-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.