Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal

Interpellation 2007/08:843 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 28 augusti

Interpellation

2007/08:843 Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal

av Patrik Björck (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Återigen har vi nu ett exempel på hur en arbetsgivare inte vill acceptera spelreglerna på svensk arbetsmarknad. På ett stenhuggeri i Kungsbacka har IF Metall under lång tid försökt att komma till tals med arbetsgivaren för att teckna avtal och därmed reglera villkoren för de anställda. Detta har resulterat i hot mot såväl de anställda som fackets representanter av arbetsgivaren.

Den anställdes utsatta situation gör att många inte ens vågar kontakta sin fackförening och därmed kan missförhållanden pågå under lång tid. Så har enligt uppgift fallet varit på det berörda företaget.

I en liknande situation i Smålandsstenar häromåret blev en av fackets utsända påkörd och bara tillfälligheter gjorde att inte den situationen utvecklades till en tragedi.

I Sverige tecknas avtal varje dag mellan fackföreningar och seriösa arbetsgivare, utan hot mot de anställda eller andra problem. Det som händer i Kungsbacka eller det som hände i Smålandsstenar är naturligtvis undantag från en normal situation där parterna med ömsesidig respekt löser gemensamma frågor. Men för de anställda som lever med en sådan situation som nu visar sig i Kungsbacka eller de fackliga företrädare som blir påkörda med bilar eller hotade till livet är det ingen tröst att situationen är ett beklagligt undantag.

De anställda och deras fackliga organisationer måste få ett starkare skydd när den här typen av situationer uppstår.

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ för att stärka skyddet för anställda så att inte hot förekommer när de kontaktar sin fackförening?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att stärka skyddet för fackliga företrädare så att inte hot eller skada förekommer när de utför sitt uppdrag?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ för att stärka de fackliga organisationernas möjligheter att teckna kollektivavtal?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-08-28 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)