Sponsring av damidrott

Interpellation 2018/19:318 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Ett företag kan stödja ett idrottslag genom sponsring, exempelvis genom köp av reklamplats på lagets dräkter eller i arenan. Marknadsvärdet på sponsringen kan dras av som en kostnad för företaget.

I de flesta fall har herrlag och individuella manliga idrottare ett relativt högre marknadsvärde för den som sponsrar ett damlag och individuella kvinnliga idrottare. I Skatteverkets riktlinjer kring sponsring missgynnar de företag som vill sponsra damidrott, som ofta har ett lägre marknadsvärde än herridrott. I praktiken blir den marknadsbaserade avdragsrätten ett glastak för det företag som vill gå längre i sin sponsring än det estimerade marknadsvärdet.

Om ett företag vill sponsra ett damlag och beloppet överstiger marknadsvärdet i föreningen så räknas det som bidrag, och då blir det inte avdragsgillt. Riktlinjerna missgynnar alltså de företag som vill sponsra damidrott.

Detta har exempelvis drabbat Eskilstuna United, ett framgångsrikt lag i fotbollsallsvenskan för damer. Laget riskerar att gå miste om sponsorpengar på grund av rådande system som förstärker strukturer inom idrotten, där damer och herrar behandlas olika.

Jag lyfte frågan till finansministern vid frågestunden den 10 november 2016. Svaret var mycket positivt eftersom ministern skulle gå tillbaka till Finansdepartementet och be sina tjänstemän ”titta närmare på frågan”. Nu har snart tre år gått.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Anser ministern att det är rimligt att avdragsrätten för sponsring grundar sig på ett lags marknadsvärdering?
  2. Avser ministern att ta något initiativ till förändring i denna problematik, som så tydligt missgynnar damidrott, så att en mer jämställd lösning kommer till stånd?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-06 Överlämnad: 2019-09-06 Anmäld: 2019-09-10 Sista svarsdatum: 2019-09-20 Svarsdatum: 2019-10-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)