Snöröjning av enskilda vägar

Interpellation 2019/20:26 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Ända sedan 2016 har de negativa effekterna av Trafikverkets nya regelverk för snöröjning varit uppenbara. Det har lett till att ett flertal byar och människor i norra Sverige inte har någon fungerande snöplogning. Trots att problemen har funnits under ett flertal vintrar har ingen lösning kommit upp på bordet.

Orsaken till de negativa följderna är alltså det sätt på vilket Trafikverket upphandlat snöröjning. Konsekvensen av den nya tidskontrollen har blivit att underentreprenörerna undviker snöröjningsuppdrag som riskerar att ge dryga viten gentemot Trafikverket, eftersom en mindre vägsamfällighets uppdrag ”längs vägen” i värsta fall kan leda till en försening som ger dessa böter.

Följden har blivit att många vägföreningar måste göra en separat beställning av snöröjning, vilket leder till att entreprenörerna i många fall kör flera mil med uppfälld plog, så kallad tomkörning, innan de kan skotta den enskilda vägen. Det är naturligtvis oerhört kostsamt för vägföreningen, logistiskt irrationellt, leder till brist på plogbilar och är inte särskilt vänligt mot miljön. Bidragen som Trafikverket delar ut till föreningarna för att de ska hålla de enskilda samfälligheterna öppna räcker då inte långt.

Det torde inte vara någon större hemlighet att det under vintertid snöar relativt ofta i den norra delen av landet. Det innebär att brandkår, polis, ambulans eller för den delen hemtjänst riskerar att inte nå fram till den medborgare som behöver hjälp om denna har oturen att bo längs en väg som vinterväghålls i en vägsamfällighet.

Trots att situationen har varit känd länge har regeringen och ansvarig minister Tomas Eneroth så här långt inte bidragit med någon lösning för att komma till rätta med problemet. Nu väntar ytterligare en vinter, och på vissa håll i den norra delen av landet har den första snön redan fallit. Det är oroande, inte minst för alla de människor som bor vid enskilda vägar och inte vet om vägen kommer att plogas.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

På vilket sätt tänker ministern lösa problemet med bristande snöröjning av enskilda vägar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)