Skjutningar i storstadsområden

Interpellation 2015/16:134 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Enligt en granskning som SVT Nyheter har gjort är antalet människor som skottskadas i svenska storstäder slående högt i jämförelse med våra nordiska grannländer. Från 2010 till och med första halvåret 2015 skottskadades 189 personer i Stockholm, 109 i Göteborg och 63 i Malmö. I Oslo liksom i Köpenhamn var antalet 30 och i Helsingfors endast runt 10 personer. Inte ens om man slår samman antalet skottskadade i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors blir det lika många som i Sveriges näst störta stad, Göteborg. Antalet ihjälskjutna i Stockholm uppgår under åren 2013 till september 2015 till 21 personer och i Göteborg till 17, medan siffrorna för Oslo och Köpenhamn ligger på 3 respektive 6 döda. Det här är en oroande utveckling.

Den här trenden har länge varit tydlig. Det dödliga våldet minskar totalt i samhället, men våldet med skjutvapen ökar på gatorna. Till stor del tycks det vara gängrelaterad brottslighet som ligger bakom skjutningarna. Såväl kriminella som oskyldiga förbipasserande skadas eller dödas.

 

Hur bedömer statsrådet Anders Ygeman den situation vi befinner oss i, och vilka slutsatser drar han av de siffror som presenterats?

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att få stopp på skjutningarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-04 Överlämnad: 2015-11-04 Anmäld: 2015-11-05 Sista svarsdatum: 2015-11-18 Svarsdatum: 2015-12-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)