Skattehöjningar

Interpellation 2021/22:472 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Den här våren presenterar Socialdemokraterna den sista budgeten för mandatperioden. Det kan därför vara på sin plats att summera vad som har hänt och vad som är resultatet av dessa åtta år med socialdemokratiskt styre.

Vid sidan av bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i EU och rekord i dödsskjutningar har regeringen sannolikt också slagit rekord i skattehöjningar. De har gjort det oerhört dyrt att vara svensk. Särskilt dyrt har det blivit för de svenskar som är beroende av bilen för att klara sin vardag.

Nedan följer några exempel över fördyringar för bilburna svenskar:

  • Höjd bensinskatt, inklusive indexeringen.
  • Höjd fordonsskatt för lätta fordon.
  • Höjd skatt på tjänstebilar.
  • Malus - förhöjd fordonsskatt för nya bilar.
  • Lägre skattebefrielse för vissa biodrivmedel.
  • Ändrad beräkning av bilförmån - dyrare. 

Min fråga till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

Ämnar ministern fortsatt höja eller införa än fler skatter som gör det ännu dyrare att vara beroende av bilen om Socialdemokraterna får förnyat förtroende i höst?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-29 Överlämnad: 2022-05-02 Anmäld: 2022-05-03 Svarsdatum: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (17 anföranden)