Sexualbrottsligheten

Interpellation 2016/17:378 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson påstod nyligen i en intervju med brittiska BBC att det inte finns något samband mellan den mycket stora invandringen till Sverige och den allt grövre brottsligheten i allmänhet och sexualbrottsligheten i synnerhet. Vidare påstod Ylva Johansson att den nämnda brottsligheten minskar.

Dessa påståenden är inte bara felaktiga utan dessutom anmärkningsvärda. Antingen är arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ovanligt okunnig, eller så far hon med osanning.

Till saken hör att arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson kort efter intervjun valde att delvis backa från sina uppmärksammade uttalanden. Detta som en direkt följd av den skarpa kritik hon fick ta emot efter intervjun. Det är dock uppenbart att det rör sig om ett halvhjärtat försök att komma undan de regelrätta felaktigheter hon valde att sprida i BBC.

Det är knappast seriöst av ministern att sprida "fake news" på detta vis. Frågan är om ministern är medveten om att det i själva verket har skett en kraftig ökning av antalet sexualbrott och att dessa till stor del går att härleda till den stora invandringen till Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

  1. Vad menade ministern med de aktuella uttalandena?
  2. Har ministern omvärderat sitt tidigare ställningstagande i frågan?
  3. Har ministern kontaktat BBC och informerat dem om felaktigheterna? Om inte, kommer detta att ske? Om inte, varför då?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-13 Överlämnad: 2017-03-20 Anmäld: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-31 Sista svarsdatum: 2017-04-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)