RUT-avdraget

Interpellation 2011/12:144 av Lindberg, Teres (S)

av Lindberg, Teres (S)

den 24 november

Interpellation

2011/12:144 RUT-avdraget

av Teres Lindberg (S)

till finansminister Anders Borg (M)

En färsk rapport från Institutet för Framtidsstudier visar att RUT-avdraget inte har gjort den svarta marknaden för städhjälp vit. Prisfallet på vita hushållstjänster har däremot haft en effekt på de svarta priserna.

Ett av de viktigaste argumenten för att införa RUT-avdraget var att ta bort utbudet och efterfrågan på svarta tjänster. Institutet för Framtidsstudier visar i sin undersökning att så inte skett. Studien visar att det är svårt att hitta samband mellan att den vita marknaden för hushållstjänster ökar och vad som händer på den svarta arbetsmarknaden. Den vita och den svarta marknaden existerar i stället parallellt.

Priserna på vita hushållstjänster har sjunkit med skatteavdraget vilket också gett effekt på de svarta priserna. Men priset på hushållstjänsten behöver inte vara avgörande. Beteenden på de svarta och vita delar av marknaden beror inte alltid på vilken inkomst de har utan det handlar också om önskemål på att arbetskraften ska gå med på vissa krav.

När det nu visar sig att avdraget för hushållsnära tjänster inte fungerar så frågar jag:

Är finansministern beredd att ompröva sin inställning till avdrag för hushållsnära tjänster?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-24 Anmäld: 2011-11-24 Svar fördröjt anmält: 2011-12-01 Sista svarsdatum: 2011-12-08 Besvarad: 2011-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.