Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2011/12:430 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 5 juli

Interpellation

2011/12:430 Regeringens utnämningspolitik

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Nyligen har det avslöjats i medierna att regeringens utnämningspolitik verkar gynna personer med bakgrund i ett av de fyra regeringspartierna. Ansvarigt statsråd för regeringens utnämningspolitik under förra mandatperioden, Mats Odell, gjorde följande uttalande den 27 april 2008:

”Vi gör konsekvent kravprofiler när nya myndighetschefer ska tillsättas och annonsering är sedan i höstas mer regel än undantag.”

När nuvarande ansvarig i regeringen, Stefan Attefall, får frågan från medierna varför det är så många från de borgerliga partierna som fått jobb som landshövdingar, ambassadörer och generaldirektörer de senaste åren förklarar statsrådet det som en slump:

”Det kan variera från år till år, men nu beror det nog mest på att det är alliansföreträdare som har lämnat sina ämbeten och ersatts av andra.”

Men om man gör en analys av svaret så är det knappast en slump. När en person med bakgrund i något av de fyra regeringspartierna lämnar ett uppdrag så ersätts alltså hon/han med en person som också har den bakgrunden. Kravprofilen som Mats Odell hänvisade till 2008 kan därmed tolkas som att man måste vara medlem i ett av de fyra regeringspartierna för att komma i fråga, vilket inte kan anses som tillfredsställande ur ett demokratiskt perspektiv.

Min fråga till statsrådet Stefan Attefall är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder angående regeringens nuvarande utnämningspolitik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-07-05 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.