Regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande

Interpellation 2007/08:568 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 april

Interpellation

2007/08:568 Regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I regeringens beskrivning av uppgifter för utförsäljningsrådet kan man läsa följande i ett pressmeddelande från november 2007:

Regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande ska utgöra ett stöd vid regeringens beredning av försäljningsbeslut. Ledamöterna i rådet ska i kraft av egen kompetens och oberoende utvärdera och ge råd om de förslag om minskat ägande i statens bolag som Regeringskansliet utarbetar. Rådet ska säkerställa en marknadsnära och affärsmässig kvalitetsgranskning av processen att minska statens ägande i vissa bolag.

Utifrån given beskrivning borde man alltså utgå från att det är de sex av regeringen utpekade statliga bolag, som pekas ut i den proposition som föreslår utförsäljning, som ska granskas av rådet. Men uppenbarligen finns det fler bolag som står på regeringens utförsäljningslista men som fortfarande inte presenterats för riksdagen. Att regeringen inte ger god och tillräcklig information till riksdagens ansvariga utskott har tidigare påpekats, men det måste ändå anses som anmärkningsvärt att man vid regeringens hastiga information till riksdagens näringsutskott den 1 april 2008 inte gav information om att regeringen planerar att börsintroducera Posten AB – detta i ett läge när regeringen valde att informera om regeringen sagt ja till ett samgående mellan Posten AB och Post Danmark samt riskkapitalbolaget CVC Capital. Hittills har inte regeringen redovisat några uppgifter om att Posten AB står på en kommande utförsäljningslista.

Därför vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mats Odell:

Avser statsrådet Odell att utöka försäljningsrådets arbetsområde utöver de tidigare namngivna sex bolagen?

Avser statsrådet Odell att vidta åtgärder för att fler bolag utöver Vin & Sprit, OMX, Telia Sonera, Vasakronan, SBAB och Nordea ska säljas under nuvarande mandatperiod?

Avser statsrådet Odell att påbörja en börsintroduktion av Posten AB inom denna mandatperiod?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-07 Anmäld: 2008-04-08 Svar fördröjt anmält: 2008-04-21 Besvarad: 2008-05-06
Debatt (9 anföranden)