Regeringens bostadsprioritering

Interpellation 2015/16:602 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den 21 april 2016 blev det klart att regeringen kommer att tillskjuta 1,85 miljarder kronor i statligt stöd till kommunerna i ett försök att öka bostadsbyggandet under 2016. 1,1 miljarder av den summan reserveras till bostäder som motsvarar kommunens mottagande av nyanlända invandrare. Det innebär att 60 procent prioriteras till nyanländas behov och att endast 750 miljoner (40 procent) ska gå till att satsa på att bygga bostäder för resten av det svenska folket. 

Förslaget innebär alltså att regeringen bortprioriterar det svenska folket när det kommer till bostäder. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Vilka skäl ligger till grund för fördelningen av medel för att bygga bostäder till nyanlända respektive till resten av det svenska folket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-04-27 Överlämnad: 2016-04-28 Anmäld: 2016-04-29 Sista svarsdatum: 2016-05-19 Svarsdatum: 2016-05-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)