Rätt till behandling för spelberoende

Interpellation 2006/07:156 av Holma, Siv (v)

av Holma, Siv (v)

den 12 december

Interpellation

2006/07:156 Rätt till behandling för spelberoende

av Siv Holma (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Spel är ett trevligt och hanterbart tidsfördriv för många, men för en allt större mängd människor, och en tilltagande andel unga, är det ett stort problem.

Enligt Lotteriinspektionen har spelandet på den reglerade spelmarknaden ökat kraftigt i Sverige under det senaste decenniet. År 2005 spelade vi i Sverige för 35,5 miljarder kronor, motsvarande ca 4 000 kr per person och år. AB Svenska Spel står för mer än hälften av den omsättningen. År 2005 gjorde Svenska Spel en vinst på 4,5 miljarder kronor.

Visst kan man säga att det är spelarnas eget ansvar om de vill spela, men vi ska komma ihåg att staten kraftigt har utökat tillgången på legala spel under de senaste åren. Svenska Spel tillåts göra närmast obegränsad reklam för sina ”produkter” och problemen med spelberoende ökar.

Staten måste känna ett ansvar för utvecklingen. Från Vänsterpartiets sida har vi fört fram att socialtjänstlagen saknar bestämmelser om behandling av spelberoende. Samtidigt har den folkhälsopolitiska rapporten 2005 visat att exempelvis kasinot i Malmö lett till kraftigt ökade spelproblem och länskriminalen i Stockholm har i sin kartläggning av brottslighet relaterad till Casino Cosmopol i Stockholm noterat att den här miljön lockar till sig droger och prostitution.

Jag vill fråga statsrådet:

1. Vilka förslag har statsrådet till hur ungdomar och barn ska förhindras att utveckla spelberoende?

2. Är statsrådet beredd att utreda möjligheten att skärpa socialtjänstlagen så att den även omfattar rätten till behandling för spelberoende?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-12 Anmäld: 2006-12-13 Besvarad: 2006-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)