Problem med samordningsnummer

Interpellation 2019/20:255 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Missbruket av samordningsnummer har ökat de senaste åren. Sverige har utfärdat nästan 900 000 samordningsnummer, och Skatteverket har under flera år larmat om ett systematiskt missbruk av dessa.

Ett stort problem med att det saknas kontroll kring samordningsnumren är att de kan ge tillgång till de svenska välfärdssystemen, utan att nödvändiga kontroller görs. Fusk med samordningsnummer kan därför kopplas till bidragsfusk och utnyttjande av socialförsäkringarna. Det banar väg för parallellsamhällen och betydande kostnader för skattebetalarna. Polisen har dessutom pekat på hur missbruket av samordningsnummer bidrar till att kriminella kan skaffa sig ett antal olika identiteter, vilket försvårar arbetet med att lagföra kriminella.

Uppmärksammade fall vittnar om hur kriminella kan ha en mängd olika identiteter. Uppgifter från medierna beskriver hur sajter i andra länder i dag säljer svenska samordningsnummer. Det här är ett allvarligt problem som urholkar tryggheten i Sverige. 

Finansministern har nu, om än väldigt sent, presenterat en del åtgärder på det här området. Finansministern har dock inte aviserat att något ska göras för att verifiera de samordningsnummer som finns utdelade, utan har förslagit en ordning som innebär att det ska sättas upp en tidsgräns på flera år efter vilken numren ska förnyas. Det innebär att stora delar av dagens problem tillåts kvarstå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Varför har inte ministern presenterat några förslag som innebär att samtliga samordningsnummer i närtid återkallas och verifieras i syfte att få kontroll över problematiken?
  2. Har ministern för avsikt att återkomma med ytterligare och mer effektfulla åtgärder framgent för att stoppa missbruket av samordningsnummer?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-15 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Sista svarsdatum: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)