Prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19

Interpellation 2020/21:418 av Arin Karapet (M)

av Arin Karapet (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den nationella vaccinationsplanen mot covid-19 bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar fördelade i fyra faser. Turordningen för erbjudande av vaccinering ska bygga på att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

Den 4 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att även socioekonomiska faktorer ska beaktas när man bestämmer vem ska få vaccin före andra. I den nationella vaccinationsplanen definieras under fas 3 gruppen papperslösa som en socialt utsatt grupp, och därmed ska papperslösa som befinner sig illegalt i Sverige prioriteras före den allmänna vaccineringen för gruppen 18 år och äldre som inte prioriterats i tidigare faser.

Därför vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

På vilken grund anses papperslösa, som inte har laglig rätt att vistas i Sverige, ha större rätt att få vaccin, då de får gå före svenska medborgare samt personer med lagligt uppehållstillstånd i fas 4, och vidtar ministern några åtgärder för att ändra prioritetsordningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-05 Överlämnad: 2021-02-08 Anmäld: 2021-02-09 Sista svarsdatum: 2021-03-01 Svarsdatum: 2021-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)