Plastpåseskatten

Interpellation 2021/22:469 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Som en följd av januariöverenskommelsen infördes i maj 2020 en skatt på platsbärkassar. Sverigedemokraterna var redan vid införande starkt kritiska till skatten och påtalade att miljöeffekten var tveksam, att plastpåsar som säljs i Sverige i ytterst ringa grad bidrar till nedskräpning samt att den fiskala effekten skulle bli mycket mindre än vad regeringen påstod.

Kassarna beskattades med 3 kronor styck, och mindre och tunnare kassar, som används för frukt och grönt, beskattades med 30 öre styck. Regeringen beräknade att skatten skulle inbringa 2,08 miljarder 2020 och sedan cirka 2,8 miljarder åren därefter. Det verkliga utfallet 2020 blev 200 miljoner.

Syftet med skatten sas vara att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall, vilket skulle leda till lägre resursförbrukning och mindre nedskräpning. Man hänvisade också till implementeringen av EU-direktivet om minskad användning av plastbärkassar från 2015, trots att direktivet redan var implementerat i Sverige.

I en ny rapport från Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Ikem, konstateras att plastpåseskatten är kontraproduktiv och aldrig borde ha införts. Förutom att plastpåseskatten helt har utraderat en svensk miljöanpassad plastbärkasse, tvingat företag att säga upp personal och att flytta produktion utomlands har tyngre papperspåsar med högre miljöpåverkan ersatt plastbärkassarna. Dessutom har användningen av avfallspåsar i plast, som oftare är importerade och tillverkade av fossil plast, ökat drastiskt.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att verka för att platspåseskatten avskaffas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-28 Överlämnad: 2022-04-28 Anmäld: 2022-04-29 Svarsdatum: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)