Ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm

Interpellation 2008/09:551 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:551 Ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Nationalmuseum i Stockholm planerar att stängas i sex år för en omfattande renovering och ombyggnad. År 2011 börjar man flytta ut alla samlingar. Först 2018 öppnar museet igen.

Under många år har Nationalmuseum varit hopplöst slitet. Förra året fick Statens fastighetsverk regeringens uppdrag att utreda vad man kan göra med en av Stockholms mest centrala och bäst placerade byggnader så att den kan återuppstå i all sin prakt. Man trodde inte att det skulle gå innan man påbörjade utredningsarbetet.

Priset för hela ombyggnaden beräknas till 775 miljoner kronor. Då är evakueringskostnader inte medräknade.

Till renoveringen töms museet på sina samlingar. De går till olika länsmuseer och kommunala museer i landet. Annat ska visas i utlandet. Dessutom vill Nationalmuseum ha en tillfällig lokal centralt belägen i Stockholm.

På frågan om förnyelsen av Nationalmuseum löser museets hela lokalbehov svarar museichefen Solfrid Söderlind ett mycket bestämt nej. Därför måste man också lösa lokalbehovet med en helt ny tillbyggnad eller ytterligare ett museum på annan plats.

Museet borde stå i centrum, inte det gamla husets behov. I ett år har man utrett för att lägga ned 1 miljard kronor som inkluderar renovering av en gammal byggnad. Ska Sverige ha ett stort nationalmuseum förtjänar det att vara i centrum och inte en bieffekt av ett hus. Man har inte ens utrett vad Nationalmuseum ska vara.

Min fråga till kulturministern är:

Vilka är kulturministerns intentioner vad gäller att fullfölja föreslagen ombyggnad till dessa kostnader och med långvarig stängning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-01
Debatt (7 anföranden)