Mörkandet av flygets faror för boende

Interpellation 2013/14:279 av Lindberg, Teres (S)

av Lindberg, Teres (S)

den 7 februari

Interpellation

2013/14:279 Mörkandet av flygets faror för boende

av Teres Lindberg (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vad som händer om ett flygplan kraschar i Bromma vet ingen – i varje fall inte de som lever med faran i sitt hem varje dag, eftersom svaret är hemligstämplat. Allmänheten får inte veta hur stora riskerna är med flygplatsen.

Sveriges mest tätbefolkade område – Stockholms innerstad – ligger under inflygningen och vare sig allmänhet eller piloter får veta hur Transportstyrelsen tänkt när de bedömer risker. Anledningen uppges vara ”extra känsliga” affärshemligheter, vilket är märkligt då Swedavia inte har några konkurrenter i Stockholmsområdet.

På flygplatsen är säkerhetsmarginalerna för små och avåkningsytorna för begränsade. Bromma flygplats uppfyller inte de internationella säkerhetsreglerna men ändå ges tillstånd för större plan att landa. Senast i december 2013 uppgraderades bankoden på Bromma flygplats till 3C.

Uppgraderingen krävde att Transportstyrelsen medgav en rad undantag från reglerna.

Vid Swedavias ansökan om uppgradering 2011 bedömde Transportstyrelsen att det var för farligt. Men i december 2013 godkänns uppgraderingen. På vilken grund Transportstyrelsen ändrat uppfattning får vi inte veta då riskanalysen är hemligstämplad.

Jag har följande frågor:

Vilka faktorer har enligt statsrådet förändrats vad gäller avseende säkerheten på Bromma flygplats mellan 2011 och 2013?

Har statsrådet gjort ställningstagandet att det är rimligt att de boende inte får ta del av information kring de faror de lever med var dag?

Har statsrådet gjort ställningstagandet att ett statligt företags eventuella affärshemligheter ska gå före allmänhetens rätt till insyn i ett beslut som rör deras säkerhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-07 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-18 Sista svarsdatum: 2014-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.