Miljöstöd till bönder

Interpellation 2013/14:320 av Larsson, Jan-Olof (S)

av Larsson, Jan-Olof (S)

den 28 februari

Interpellation

2013/14:320 Miljöstöd till bönder

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I november så ställde jag en interpellation till landsbygdsministern angående miljöstöden för de kommande åren – detta eftersom regeringen kommit på att de här ersättningarna inom utvald miljö och ett antal inom landsbygdsprogrammet skulle bort.

Landsbygdsministern framförde att för vissa bönder så kommer de inte att få någon ersättning för innevarande år.

Landsbygdsministern framförde också i interpellationssvaret att han räknade med att runt jultiden, alltså julen 2013, kunna redovisa hur regeringen tänkt sig fortsättningen av de stöd som nu uteblir för 2014.

Det finns ett antal bönder som i dag inte har fått något besked hur framtiden ser ut för dessa stöd som de är så beroende av. Om de skulle klara 2014, vilket några inte kommer att göra, så måste det klargöras hur det blir med stöden 2015. Om de ska klara en eventuell konkurs så måste de kunna lägga om verksamheten snarast om stöden uteblir.

Nu är julen 2013 passerad och dessa bönder väntar på ministerns svar.

Ska de bönderna som haft det miljöstödet få besked om en fortsättning eller ska de börja avveckla sin verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2014-02-28 Inlämnad: 2014-02-28 Besvarad: 2014-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)