Likvärdig service i hela landet

Interpellation 2009/10:134 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 25 november

Interpellation

2009/10:134 Likvärdig service i hela landet

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I slutbetänkandet Utveckling av lokal service i samverkan kritiserar utredaren Lars Högdahl det förhållande att de mindre kommunerna, mindre orterna och landsbygden har fått sämre tillgång till offentlig service. Köerna och väntetiderna har blivit längre inom olika myndigheter. Myndigheterna utvecklas till att uppfattas vara allt längre ifrån människorna.

Lars Högdahl presenterar i sin utredning en rad förslag såsom statliga och kommunala servicecentrum i varje kommun, servicepunkter runt om i kommunerna och gemensamma resursgrupper över de statliga myndighetsgränserna i varje kommun. Högdahls förslag bryter tydligt av mot den utveckling mot centralisering och specialisering som i allt högre grad präglar de statliga myndigheterna. 

Min fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot bakgrund av de förslag som presenteras i utredningen Utveckling av lokal service i samverkan SOU 2009:92?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-25 Anmäld: 2009-11-25 Besvarad: 2009-12-08
Debatt (12 anföranden)