Långtidsarbetslöshet

Interpellation 2011/12:241 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:241 Långtidsarbetslöshet

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Långtidsarbetslösheten ökar i Sverige under den moderatledda regeringen.

När nu konjunkturen ser ut att vända nedåt igen innebär det att de som med regeringens politik fastnat i långtidsarbetslöshet kommer ännu längre från arbetsmarknaden.

Att lämna dem som drabbas av arbetslöshet utan åtgärder är inte bara farligt för de individer som fastnar i långtidsarbetslösheten, det är också farligt för Sverige. Vi riskerar nu att få en växande grupp människor som efter varje konjunkturcykel kommer längre och längre bort från arbetslivet. Vi kommer att få betala ett dyrt pris för detta misslyckande om inte politiken snabbt läggs om och åtgärder sätts in.

Vilket initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för att ändra politiken och sätta in aktiva åtgärder mot långtidsarbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Svar fördröjt anmält: 2012-02-21 Besvarad: 2012-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (34 anföranden)