Kycklingavel

Interpellation 2008/09:138 av Leander, Helena (mp)

av Leander, Helena (mp)

den 20 november

Interpellation

2008/09:138 Kycklingavel

av Helena Leander (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I djurskyddsförordningen stadgas att ”avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden”. Det är en regel som svenska slaktkycklingar inte märker så mycket av. Djuren är framavlade för att växa så snabbt som möjligt. Den tillväxt som för hundra år sedan krävde 120 dagar går nu på 33 dagar.

Men kycklingen är inte helt anpassad till den snabba tillväxten. Lungorna växer inte fullt så snabbt utan får svårt att förse musklerna med syre. Det ökar risken för högt blodtryck, ödem och sammanbrott för inre organ. Dessutom innebär den höga proteinhalten i fodret inte bara att kycklingarna växer snabbare utan också att spillningen blir lös och fräter på fåglarnas fötter. Då bildas även ammoniak som med bristande ventilation irriterar kycklingarnas luftvägar och bryter ned ett redan svagt immunförsvar. Försöker man ventilera bort problemen riskerar man i stället att den torra luften orsakar hudinflammationer.

Den snabba tillväxten leder också till dålig benhälsa. År 2007 visade en undersökning från SLU att 12 respektive 22 procent av kycklingarna från de två dominerande raserna i Sverige har allvarliga benfel. Enligt en brittisk rapport hade 27,6 procent av fåglarna dålig rörelseförmåga efter 40 dagar.

Nu lanseras också en ny broilerras, Cobb 700, som är ännu mer snabbväxande och har ännu större hälsoproblem. Tack och lov sägs den ännu inte användas i Sverige. De ekobönder som velat introducera mer långsamväxande kycklingar som mår bättre har däremot stött på problem, då salmonellareglerna försvårar import av dagsgamla kycklingar eller ägg. I stället tvingas man använda de snabbväxande broilerraserna från konventionella kläckerier, trots att de lämpar sig sämre för ekologisk uppfödning.

Jag vill därför ställa följande frågor till jordbruksministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att djurraser från avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren inte används i Sverige?

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlätta import av kycklingraser med mindre hälsoproblem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-20 Anmäld: 2008-11-20 Besvarad: 2008-12-02 Sista svarsdatum: 2008-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.