Kvinnor i bolagsstyrelser

Interpellation 2009/10:210 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 1 februari

Interpellation

2009/10:210 Kvinnor i bolagsstyrelser

av Monica Green (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det är ett stort problem att den kvinnliga kompetensen inte tas till vara inom ledningarna i näringslivet. Kvinnor har lång erfarenhet, har hög utbildning och är mycket kunniga i det de gör. Argumentet att det inte finns kvinnor som kan rekryteras till styrelser är ett ihåligt argument. Vårt välstånd är helt beroende av hur vi tar till vara all kompetens. Alla människor ska bedömas utifrån den individ man är. Men män ser män och har alltid kvoterat in sig själva för att bevara den manliga hegemonin.

Mindre än 20 procent av ledamöterna i bolagsstyrelsen är kvinnor. Numera finns ett stort intresse för att åstadkomma en bättre könsfördelning. Men det finns strukturella problem, kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre makt.

Näringsministern har tillsammans med jämställdhetsministern tidigare skrivit brev till 342 valberedningar i bolagsstyrelser. Endast 77 svarade vilket visar på ett ointresse från bolagsstyrelserna att över huvud taget titta på den här frågan. Det visar också på att det behövs ett starkare tryck på en förändring och en förbättring. Fler och fler ansluter sig nu till tanken att förändra genom lagstiftning som till exempel i Norge.

Vad avser näringsministern att göra för att påskynda införandet av kvinnlig kompetens i bolagsstyrelser?

Kan näringsministern tänka sig lagstiftning för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-01 Anmäld: 2010-02-02 Besvarad: 2010-02-12
Debatt (7 anföranden)