Kulturstöd till kultur- och idrottsarrangörer

Interpellation 2020/21:450 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

År 2020 fick många kultur- och idrottsarrangörer helt ställa in eller kraftigt begränsa och ändra sina evenemang till följd av coronapandemin. Som en konsekvens av detta är marginalerna för många inför år 2021 små, på gränsen till obefintliga. Det kostar att planera och arrangera idrotts- och kulturevenemang, och återkommande evenemang som motionslopp och festivaler har både fasta och återkommande kostnader som uppstår innan deras intäkter från biljettförsäljning trillar in.

Med år 2020 i ryggen är frågan inte bara om vi nu år 2021 kommer att få kunna springa Lidingöloppet, Göteborgsvarvet eller gå på konsert igen. För om pandemin håller i sig och arrangemang likt dessa behöver ställas in än en gång är frågan om det år 2022 finns några stora motionslopp att komma tillbaka till över huvud taget. Så ser det ut i dag för Sveriges kultur- och idrottsarrangörer.

Vi moderater föreslår därför ett nytt krisstöd till Lidingöloppet, Vätternrundan, Sweden Rock och alla andra viktiga kultur- och idrottsevenemang. Med förslaget kan motionslopp, ungdomscuper, publikidrott, musikaler och festivaler överleva även om de behöver ställas in till följd av restriktioner på grund av covid-19. Att arrangörerna med vårt förslag får tillbaka 70 procent av sina faktiska kostnader vid ett inställt arrangemang ger också biljettköpare till kultur och idrott en trygghet.

Vi hoppas alla att samhället snart kan öppna upp, men vi behöver samtidigt planera för att läget håller i sig eller förvärras. Regeringen har genomgående under den här pandemin varit senfärdig och risker nu att vara det på nytt.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vad ämnar ministern göra för att bidra till att vi i år förhoppningsvis kan springa Lidingöloppet, cykla Vätternrundan eller simma Vansbrosimmet på ett smittsäkert sätt, och hur ämnar ministern kompensera arrangörerna om evenemangen inte kan genomföras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-10 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Svarsdatum: 2021-02-26 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)