Kritik från det finanspolitiska rådet

Interpellation 2008/09:515 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 13 maj

Interpellation

2008/09:515 Kritik från det finanspolitiska rådet

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige befinner sig just nu i en jobbkris. Arbetslösheten ökar i Sverige snabbare än i övriga EU. Sverige har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet. Tillväxten i Sverige sjönk kraftigare än tillväxten i EU som helhet under fjärde kvartalet 2008. Skillnaden beror inte på en sämre exportutveckling – utan på en större minskning av den inhemska konsumtionen. Regeringen Reinfeldt väljer i stället för att investera i jobbskapande åtgärder att låna till skattesänkningar för dem som har det bäst.

Finanskrisen är global men varje regering är ansvarig att möta jobbkrisen. Tyvärr låter regeringen Reinfeldt 90-talet återupprepas med passiv politik där människor försvinner permanent från arbetsmarknaden. Passiviteten motverkar chansen att rusta så att Sverige kan gå stärkt ur krisen.

Nu får regeringen återigen kritik för sin passiva politik av Finanspolitiska rådet som regeringen Reinfeldt själv har tillsatt.

Rådet påpekar att regeringen har en övertro på jobbsökaraktiviteter i lågkonjunkturen. Det är direkt missvisande att kalla det för en kraftfull satsning, enligt rådet. I stället måste arbetsmarknadsutbildningarna utökas. Rådet vill även se mer resurser till välfärden i kommuner och landsting och för att mildra jobbkrisen.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta i syfte att mildra effekterna av lågkonjunkturen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-06-01
Debatt (11 anföranden)