Kriminaliteten i landet

Interpellation 2021/22:20 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Aftonbladet har publicerat en artikel där inrikesminister Mikael Damberg säger att regeringen varit ”ängslig” och därför inte vågat angripa den eskalerande kriminaliteten i landet. Orsaken uppges vara att man varit rädd för att kallas rasister.

Uppgifterna i artikeln trotsar all beskrivning: Hur kan en regering underlåta att vidta åtgärder mot kriminell verksamhet, med motiveringen att man varit rädd för att kallas rasister? Kriminalitet ska bekämpas med alla till buds stående medel, och regeringen har det yttersta ansvaret för medborgarnas trygghet. Här har regeringen misslyckats å det grövsta, och ansvaret vilar tungt på inrikesministern.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Drar statsrådet, med anledning av det som har framförts ovan, fortfarande slutsatsen att det finns en ängslan i regeringen som kan bromsa en effektiv kamp mot kriminaliteten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Överlämnad: 2021-09-28 Anmäld: 2021-09-29 Svarsdatum: 2021-10-12 Sista svarsdatum: 2021-10-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)