Köttklister

Interpellation 2009/10:282 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 5 mars

Interpellation

2009/10:282 Köttklister

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den 8 februari godkände EU-kommissionens kommitté för djurhälsa och livsmedelskedjan, SKLD, användandet av trombin, så kallat köttklister. Köttklister är tillverkat av blod från gris eller ko och har enligt tillverkaren till syfte att klistra samman köttprodukter med jämna former och storlekar. Man menar även att klistret minskar andelen spill i produktionen vilket innebär högre vinster för producenterna. Konsumenterna å andra sidan riskerar högre pris för sämre produkt då köttbitar och annat spill kan säljas som helt stycke. Möjligheten att ange varifrån köttet kommer försvåras avsevärt då köttstyckena innehåller många olika köttbitar vilken resulterar i bristande konsumentinformation.

Sverige röstade ja till användandet. Besluten i SKLD är politiska beslut. Varje lands regeringar skickar med röstinstruktioner till de tjänstemän som deltar på sammanträdet. I den svenska instruktionen – från ditt departement, Eskil Erlandsson – stod det: ”Förslag till svensk ståndpunkt: SE föreslås stödja kommissionens förslag.” Detta skedde trots att varken de svenska konsumenterna eller den svenska köttindustrin vill ha köttklistret. Trots detta beslutade alltså den borgerliga regeringen att rösta ja. Enligt uppgift röstade ett land nej och ett lade ned sin röst. Danmark ska ha varit ett av dessa länder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga jordbruksministern:

1. Vad avser jordbruksministern att göra för att underlätta för konsumenten att kunna spåra köttets ursprung när det kan ingå flera styckade detaljer i en enda biff?

2. Avser jordbruksministern att lyfta denna fråga som en beslutspunkt i ministerrådet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-05 Anmäld: 2010-03-09 Besvarad: 2010-03-16 Sista svarsdatum: 2010-03-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.