Kostnadsutjämningsutredningen

Interpellation 2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M)

av Mikael Damsgaard (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Kostnadsutjämningsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande förändringar i kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och regioner. Om förslaget genomförs innebär det dramatiska förändringar för kommuner och regioner runt om i Sverige. Statsministern aviserade i sitt sommartal att regeringen avser att gå vidare med utredningens förslag.

Västmanland är ett län där utbildningsnivån är lägre och ohälsotalen högre än för riket i genomsnitt. Dessutom är det bara fyra län där arbetslösheten är högre än i Västmanland. Trots det kommer Västmanlands län ut som en av de största förlorarna av utredningens förslag.

Om förslaget genomförs förlorar västmanlänningarna i genomsnitt nästan 1 000 kronor per invånare, vilket motsvarar 400–500 lärare eller sjuksköterskor. Region Västmanland förlorar 801 kronor per invånare, vilket är mer än någon annan region i landet. Det innebär att Region Västmanland utöver ökande vårdbehov i befolkningen, stora investeringsbehov och befintliga sparbeting behöver spara ytterligare 214 miljoner kronor på grund av förändringarna av kostnadsutjämningen.

Inom landstingsvärlden är indexet CNI (Care Need Index) väl etablerat och används för att mäta risk för ohälsa i befolkningen. Enligt detta index har befolkningen i Västmanland näst störst risk för ohälsa av landets samtliga regioner. Trots detta blir Region Västmanland nettobetalare i kostnadsutjämningen och den största förloraren av föreslagna förändringar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en kommande förändring av regionernas kostnadsutjämning bättre ska ta hänsyn till risken för ohälsa hos befolkningen?
  2. Hur avser statsrådet och regeringen att kompensera de kommuner och regioner som drabbas negativt av förslaget till ny kostnadsutjämning?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-17 Sista svarsdatum: 2019-09-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)