Kortsiktig lösning på personalfrågan

Interpellation 2014/15:49 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvaret har blivit alltmer viktigt för svenska folket. Först kom ÖB:s besked i början av förra året om att Sverige klarar sig mindre än en vecka i händelse av militärt angrepp. Sedan kom Putins påskhälsning då Ryssland på natten till långfredagen kom med fyra bombplan och två jaktplan nära Gotland och övade mot mål i Sverige. Rysslands aktiviteter i Östersjön har sedan intensifieras. Det pågående kriget i Ukraina har skapat stor oro i Baltikum. Precis som i Ukraina har man i Estland och Lettland stora ryska minoriteter. Det är uppenbart att vi måste stärka Sveriges förmåga att hantera konflikter i närområdet i närtid.

Vad är det mest överhängande problemet för vår försvarsmakt som den nya regeringen måste ta i tu med? Jo, att det fattas tusentals soldater! Den 1 januari 2014 var det 2 066 anställda i denna kategori, målbilden om 9 900 bedöms uppnås någon gång i mitten av 2020-talet. Men även beträffande de kontinuerligt tjänstgörande, det vill säga heltidsanställda, soldaterna och sjömännen fattas ett tusental personer, och målbilden bedöms uppnås först 2019. Sverige har inte råd att vänta så länge.

Försvarsberedningen föreslog, i bred och blocköverskridande enighet, en rad lovvärda åtgärder som syftade till att öka Försvarsmaktens förmåga till operationer i vårt närområde. Men det är åtgärder som kommer att ge utdelning först på längre sikt, år 2020 och därefter. Det rör även de förändringar av personalförsörjningsfrågan som varit uppe i debatten. Socialdemokraterna har exempelvis föreslagit återinförd mönstring, ett förslag värt att överväga, men återigen något som kommer att ta många år att skörda frukten av.

Från Kristdemokraternas sida har vi lyft frågan om att använda sig av möjligheten att kalla in krigsplacerad värnpliktig personal till repetitionsövningar. Det kräver regeringsbeslut som åter gör pliktlagen gällande. Ett sådant förfarande skulle ge möjligheter till mer omfattande övningsverksamhet och förbättra Försvarsmaktens förmåga i närtid, i väntan på att personalförsörjningssystemet kommer i balans.

Jag vill därför ställa följande frågor till försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur avser försvarsministern att hantera personalförsörjningsfrågan på kort sikt?

Är försvarsministern beredd att stödja Kristdemokraternas förslag om repetitionsövningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-10-16 Överlämnad: 2014-10-19 Anmäld: 2014-10-21 Svarsdatum: 2014-11-06 Sista svarsdatum: 2014-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)