Kommunals undersökning om de anställdas syn på de äldres och sin egen situation inom äldreomsorgen

Interpellation 2008/09:300 av Olofsson, Eva (v)

av Olofsson, Eva (v)

den 30 januari

Interpellation

2008/09:300 Kommunals undersökning om de anställdas syn på de äldres och sin egen situation inom äldreomsorgen

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I en ny undersökning bland Kommunals medlemmar uppger varannan att de äldre inte har rätt att lämna bostaden när de själva har lust. Fyra av tio uppger att de gamla inte får vara med och bestämma tider och rutiner. Var fjärde säger att de äldre inte får mat som de tycker om. Tiden för personalen räcker inte till.

·       Varannan (49 procent) medlem uppger att de inte kan påverka sina arbetstider.

·       37 procent har inte rätt till heltid.

·       Fyra av tio under 29 år säger att de har en otrygg anställning.

·       Nästan hälften (48 procent) uppger att de inte har en lön som går att leva på.

·       Var tredje (33 procent) anger att de inte jobbar i en framtidsbransch.

·       Varannan under 29 år uppger att man inte kommer att orka arbeta arbetslivet ut.

Undersökningen visar också att det finns positiva exempel, där man har lyckats utveckla nya former och arbetssätt. Kvaliteten i äldreomsorgen uppstår i det mänskliga mötet. Då behövs handfasta satsningar på trygga anställningar, höjda löner, kompetensutveckling och fortbildning.

Det krävs en ny och mänskligare äldreomsorg, en målmedveten satsning för de gamlas skull. Det skriver Ylva Thörn, förbundsordförande i Kommunal på DN Debatt. Jag delar hennes uppfattning.

Mina frågor till statsrådet Maria Larsson är:

1. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att äldre kvinnor och män ska kunna komma ut när de har lust och bestämma sina tider och rutiner när de har insatser från hemtjänsten eller plats på äldreboende?

2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder när det gäller att äldreomsorgens personal ska kunna leva på sin lön, ha rätt till heltid och fasta anställningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-30 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)