Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet

Interpellation 2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Svensk odling utsätts just nu för de svåraste angreppen på länge – kanske någonsin. Angreppen, som kommer från en svensk myndighet, riskerar att helt slå ut odlingen av bland annat vårraps, bönor, ärtor, palsternackor och – det som uppmärksammats mest – lök.

Det är Kemikalieinspektionen som gör en kraftig övertolkning av EU-regler – som skiljer sig helt från den som görs i alla andra länder – som innebär att svenska odlare inte längre kan använda växtskyddsmedel som används i andra länder. Det är dåligt på flera sätt.

Det mest uppenbara är att det blir problem för odlarna. Myndighetens extrema tolkningar innebär att konkurrensvillkoren blir kraftigt snedvridna och att svensk odling riskerar att slås ut.

Det är allvarligt också för konsumenterna. Jag tycker att konsumenterna ska kunna välja svenska livsmedelsprodukter, som vi vet håller världsklass. Nu tvingas i stället svenska konsumenter att köpa importerade produkter från länder som använder avsevärt mycket mer växtskyddsmedel än vi gör i Sverige.

Svenska bönder är återhållsamma med växtskyddsmedel. Faktum är att svensk lökodling bara använder ungefär en femtedel så mycket växtskyddsmedel som några av våra konkurrentländer i EU.

Man kan jämföra med djurhållningen och antibiotikan. Sverige är det land i EU som använder allra minst antibiotika i djuruppfödningen. Svenska bönder ger inte antibiotika i förebyggande syfte, men måste självfallet få använda antibiotika om djuren blir sjuka.

På samma sätt är det med växtskyddet. Ingen vill använda växtskyddsmedel i onödan, men det måste vara tillåtet vid behov. Med långtgående förbud riskerar den svenska odlingen i stället att helt slås ut.

Det är dessutom dåligt för miljön. Om svensk odling slås ut och vi i stället köper produkterna från andra länder, som använder mångdubbelt mer av växtskyddsmedlen, exporterar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att användningen av växtskyddsmedel globalt sett i stället ökar.

Det innebär att Sverige riskerar att bryta mot generationsmålet, det vill säga det av riksdagen fastslagna övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (min kursivering).

Jag har upprepade gånger försökt få regeringen att förstå det alltmer akuta problemet och göra något åt det. Vi har lämnat en handfull konkreta förslag på åtgärder – men ingenting händer. Regeringen står tyvärr handfallen, saknar en plan för svenskt jordbruk och saknar svar på hur svensk odling ska räddas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

På vilket sätt är ministern beredd att agera för att säkerställa att inte Sverige, genom att svenska myndigheter såsom Kemikalieinspektionen gör en helt annan och mycket hårdare tolkning av de gemensamma regelverken än andra EU-länder, exporterar vår miljöpåverkan och därmed bryter mot generationsmålet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-22 Överlämnad: 2016-09-23 Anmäld: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-11 Sista svarsdatum: 2016-10-14
Debatt (7 anföranden)