Jönköpings tekniska högskola

Interpellation 2005/06:355 av Attefall, Stefan (kd)

av Attefall, Stefan (kd)

den 20 april

Interpellation 2005/06:355 av Stefan Attefall (kd) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Jönköpings tekniska högskola

I takt med att konkurrensen hårdnar i en alltmer globaliserad värld talar alla om att Sverige ska möta denna konkurrens med forskning, utveckling och allt högre kunskapsinnehåll i våra produkter. Ett lysande exempel på denna strategi är satsningen på Jönköpings tekniska högskola.

Högskolan i Jönköping består av fyra fackhögskolor i samverkan: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan. Högskolan är en så kallad stiftelsehögskola som arbetar med en stark fokusering på små och medelstora företag. Ca 800 företag agerar fadderföretag inom högskolans ram. I samarbete med Science Park startar eleverna mellan 50 och 60 företag om året, vilket motsvarar 7 % av nyföretagandet i länet.

Ingenjörshögskolan i Jönköping är en av landets allra största utbildare av högskoleingenjörer. Tekniska magisterutbildningar med god rekrytering har utvecklats och den tekniska forskningen har expanderat kraftigt. Kvaliteten i grundutbildningen har rankats mycket högt (Ny Teknik). All verksamhet vid Ingenjörshögskolan är fokuserad på teknik för små och medelstora företag. Inom denna fokusering inriktas forskningen mot industriell produktframtagning. Det innefattar hela kedjan från idé till att en produkt är etablerad på marknaden.

Ett arbete påbörjades 1999 med att utveckla Ingenjörshögskolan till Jönköpings tekniska högskola. Det handlar om att bygga ut den tekniska forskningen så att vetenskapsområdet teknik kan erhållas. Ansökan om doktorsexamensrättigheter i teknik inlämnades till regeringen i november 2003. Projektet understöds av Chalmers och KTH. En forskningsfond har byggts upp bestående av 150 miljoner kronor där näringslivet, kommuner och landsting samt högskolan själv tillskjutit medlen. Detta är unikt och visar det regionala näringslivets stora intresse för och behov av teknisk forskning.

Trots att Jönköpings tekniska högskola skapat egna resurser för forskning, bevisligen har hög kvalitet i sin forskning och en stark uppslutning från det omgivande samhället säger nu regeringen under överskådlig tid nej till att ge Högskolan i Jönköping master- och examensrätt inom vetenskapsområdet teknik. De små och medelstora företagen som behöver ökad teknisk kompetens, engagemanget från det omgivande samhället och förmågan att behålla och utveckla kvaliteten i forskningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping hotas nu av den socialdemokratiska regeringens oförmåga att fatta beslut i för regionen och hela landet viktiga framtidsfrågor. Högskolan i Jönköping är till och med beredd att inte kräva ytterligare ekonomiska anslag eller master- och examensrätt på hela vetenskapsområdet teknik om det underlättar beslutsfattandet. Trots detta är regeringen oförmögen att ge ett besked.

Ämnar statsrådet besluta om att ge Högskolan i Jönköping master- och examensrätt inom vetenskapsområdet teknik, och när i så fall?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-20 Anmäld: 2006-04-20 Svar fördröjt anmält: 2006-04-24 Besvarad: 2006-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)