Jobbkrisen och kommunalskattehöjningar

Interpellation 2011/12:235 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 14 februari

Interpellation

2011/12:235 Jobbkrisen och kommunalskattehöjningar

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Politiker i kommuner och landsting tvingas till skattehöjningar för att säkra medborgarnas välfärd och upprätthålla kvaliteten.

I 64 av landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sänks i sex kommuner. De största höjningarna görs i Ydre och Arjeplog med vardera 1 krona. Tio landsting höjer skatten nästa år medan ett sänker. Den största höjningen gör Blekinge med 80 öre följt av Halland med 70 öre. Sammantaget ökar den genomsnittliga kommunalskatten i landet från 31:55 till 31:60 kronor.

Genom vilka ekonomisk-politiska insatser och åtgärder avser finansministern att förstärka kommunernas ekonomi och undvika sänkt service och kvalitet i den kommunala sektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Besvarad: 2012-02-28
Debatt (9 anföranden)