Järnvägens punktlighet

Interpellation 2012/13:343 av Larsson, Lars Mejern (S)

av Larsson, Lars Mejern (S)

den 20 mars

Interpellation

2012/13:343 Järnvägens punktlighet

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Sveriges Radios program Kaliber rapporterade nyligen att järnvägen i Sverige, enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, har en punktlighet som är tredje bäst i Europa. Elmsäter-Svärd baserar sig på förseningsstatistik från UIC, Internationella järnvägsunionen. Det är samma statistik som Trafikverket och Näringsdepartementet under Elmsäter-Svärds ledning använder sig av vid sin redovisning av tågförseningar sedan ett år tillbaka.

Enligt Elmsäter-Svärds sätt att mäta förseningar har endast två länder i Europa en järnväg med högre punktlighet än Sverige: Moldavien som redovisar en punktlighet på 99,4 procent och Rumänien som redovisar 100 procents punktlighet.

Det är glädjande att Sverige hävdar sig så väl i en internationell jämförelse, men vi menar att Sverige måste ha högre ambitioner än så. Vi kan inte nöja oss med en tredjeplats. Vi måste bli bäst.

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd:

Vilka lärdomar anser statsrådet att vi bör dra från Rumänien och Moldavien, vad gäller deras framgångsrika arbete för en hög punktlighet hos järnvägen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2013-03-20 Inlämnad: 2013-03-20 Svar fördröjt anmält: 2013-04-10 Sista svarsdatum: 2013-04-15 Besvarad: 2013-04-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)