Israels ockupation av Palestina

Interpellation 2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Israels våld mot palestinier i östra Jerusalem som lett till att hundratals skadats och många dödats har aktualiserat frågan om Israels ockupation av Palestina. Vänsterpartiet, som länge drivit frågan, anser att Israel måste dra sig tillbaka från ockuperat område, att blockaden av Gaza måste brytas, att bosättningarna måste utrymmas och att en fri och demokratisk palestinsk stat bör upprättas inom 1967 års gränser.

De senaste våldsamheterna utbröt i samband med ramadan vid al-Aqsamoskén då uppemot 90 000 palestinier under flera dagar befunnit sig vid platsen som är helig för den islamska religionen. Förutom att be och fira genomfördes även protester mot de illegala bosättningar inom palestinska områden som gjorts och planeras göras.

Israelisk polis stormade folkmassor i våldsamma attacker mot civila palestinier som spred våldet till Damaskusporten och området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har försvarat polisens agerande och menar att de agerat för att säkerställa lag och ordning.

Protester från palestinier kommer med anledning av ett pågående fall om vräkningar i området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Efter att det först fastslagits att vräkningar skulle ske sköt israelisk domstol senare upp beslutet en månad med anledning av de pågående våldsamheterna. FN har uppmanat Israel att omedelbart stoppa vräkningar i östra Jerusalem då det strider mot internationell humanitär rätt. Sheikh Jarrah i östra Jerusalem är inom ockuperat palestinskt område där Israel som ockupationsmakt inte har rätt att beslagta egendom.

Sverige kan spela en avgörande roll både för en framtida freds- och försoningsprocess och för försöken att bygga en palestinsk statsbildning i dag. Människorättsorganisationen Human Rights Watch kom tidigare i år med en rapport som beskriver att Israels ockupation av Palestina är ett apartheidbrott. De drar slutsatsen att den israeliska regeringen har visat en avsikt att behålla judiska israelers dominans över palestinier över hela Israel och de ockuperade palestinska områdena. Dessutom har palestinier systematiskt förtryckts, och omänskliga handlingar har begåtts mot dem. Human Rights Watch menar att när dessa tre aspekter förekommer tillsammans motsvarar det apartheidbrott.

Samarbetet mellan EU och Israel är omfattande och ger EU en möjlighet att sätta press på Israel att respektera folkrätten. Associeringsavtalet mellan EU och Israel är till exempel villkorat med respekt för de mänskliga rättigheterna. EU:s associationsavtal med Israel innefattar förmånliga handelsavtal som ger det israeliska näringslivet stora ekonomiska fördelar. På så vis bidrar EU till att stärka den ekonomiska basen för ockupationspolitiken. Sverige bör motsätta sig att EU fördjupar sitt samarbete med Israel på något område samt suspendera det nuvarande associeringsavtalet.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska våldet mot palestinier samt illegala vräkningar och demoleringar av palestinska hem?
  2. Anser ministern och regeringen att Israels ockupation av Palestina i juridisk mening är ett apartheidbrott?
  3. Avser ministern och regeringen att verka för att suspendera det nuvarande associeringsavtalet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-05-12 Överlämnad: 2021-05-12 Anmäld: 2021-05-18 Sista svarsdatum: 2021-06-01 Svarsdatum: 2021-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)