Investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur

Interpellation 2008/09:539 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:539 Investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur

av Bosse Ringholm (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I en tidigare interpellation till kommunikationsministern begärde jag svar om regeringen var beredd att tidigarelägga byggandet av Förbifart Stockholm, eftersom Stockholms stads politiska ledning förklarat sig beredd att förskottera en del av finansieringen.

Statsrådets svar var något förvånande att någon sådan framställning inte inkommit från Stockholms stad.

Nu har den politiska ledningen i Stockholms stad, Stockholms län och Kommunförbundet i länet i ett så kallat utspel föreslagit att infrastrukturinvesteringar om 100 miljarder kronor genomförs i Stockholmsregionen under de närmaste tolv åren. Den borgerliga majoriteten är dessutom beredd att låta regionen betala hälften av kostnaden.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Hur ställer sig statsrådet till ovan nämnda initiativ?

När, enligt statsrådets avsikter, kan regeringen fatta beslut i frågan så att inte ytterligare dröjsmål uppstår, framför allt beträffande starten av Förbifart Stockholm?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-01 Sista svarsdatum: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.