Inkomstskillnader och demokratin

Interpellation 2011/12:275 av Yazdanfar, Maryam (S)

av Yazdanfar, Maryam (S)

den 1 mars

Interpellation

2011/12:275 Inkomstskillnader och demokratin

av Maryam Yazdanfar (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under finanskrisen sjönk den ekonomiska elitens inkomster något, men det visade sig vara ett tillfälligt trendbrott i den fördelningspolitiska riktning som pekar mot att samhällets högst avlönade ökar sina inkomster allt snabbare medan de med lägst inkomster hamnar i bakvattnet. LO visade i dagarna i sin rapport Makteliten kommer igen att det nu går i snitt 17 industriarbetarlöner på en årsinkomst för en medlem av makteliten.

Samtidigt rasar den folkliga opinionen i hela Europa mot de ibland obarmhärtiga besparingar som samhällen tvingas till i krisens spår. Medan den ekonomiska eliten sitter i orubbat bo måste breda löntagargrupper i stället ställa upp och hjälpa sina länder ur krisen. Detta skapar slitningar och i slutändan en demokratisk klyfta som kan vara mycket svårt att överbrygga.

Finansministern har många gånger talat om riskerna med de ekonomiska klyftorna i Sverige.

Med anledning av detta frågar jag finansministern:

Hur avser finansministern att agera för att minska inkomstspridningen i Sverige?

Hur avser finansministern att agera för att de besparingsåtgärder som många EU-länder nu genomgår också får folklig förankring och demokratisk legitimitet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-03-01 Anmäld: 2012-03-01 Besvarad: 2012-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)